Meer weten?

Voor (technische) vragen,
neem contact op met:

Maurice Custers

Product Manager
tel: +31 (0)6 - 51 79 82 70
email: mcusters@varidoors.nl

Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.

Vari-doors B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer of onderstaande voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. 

Alle vormen van informatie op deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en gecontroleerd op correctheid, actualiteit en volledigheid. Mocht ondanks deze inspanningen de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Vari-doors B.V. staat niet in voor kennelijke typfouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Vari-doors B.V. staat niet in voor de veiligheid van de website en acht zich derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Vari-doors B.V. garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Vari-doors B.V. garandeert niet dat deze website compatibel is met alle computerapparatuur of dat deze website of de server vrij is van fouten of (computer-) virussen en aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht de informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis.


 Aansprakelijkheid

Deze internetsite kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken. Vari-doors B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan andere websites of voor de privacybescherming op die sites.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van first party en third party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

First party cookies zoals bijvoorbeeld functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op.

Gebruik van sessie cookies

Wij gebruiken sessie cookies om instellingen en gegevens bij te houden die van toepassing zijn op u, tijdens uw bezoek. Denk daarbij aan taalkeuze, ingevulde formulier waardes en winkelwagen functionaliteiten. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Third party cookies zijn cookies van diensten waarvan de site gebruikmaakt.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Social media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” "share") op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de betreffende privacy verklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook  opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google privacy beleid: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
Facebook Privacy Policy: http://www.facebook.com/about/privacy/

U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het intrekken van uw toestemming is te allen tijde mogelijk.


Privacy statement

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Vari-doors B.V. In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacy beleid.

Vari-doors B.V. gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen aan de Autoriteit worden gericht.

Vari-doors B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van dienstverlening. Zo worden uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres[MH2]  verwerkt om contact met u op te kunnen nemen en de diensten te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze diensten, is het mogelijk om uw toestemming weer in te trekken middels een e-mail aan info@varidoors.nl. Voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders zullen wij uw gegevens dan niet langer verwerken.

Verder gebruiken we uw persoonlijke gegevens wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zullen wij slechts sturen indien u zich hiervoor heeft ingeschreven. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven middels de link onderaan elke nieuwsbrief of door dit kenbaar te maken via  e-mail.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de EER. Wij zullen uw gegevens alleen aan derde partijen verstrekken wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan transporteurs om uw bestelling af te kunnen geven.  

Vari-doors B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens die op de website zijn vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om gevraagd heeft of zolang er een wettelijke plicht op ons rust om de gegevens te bewaren.

Vari-doors B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@varidoors.nl.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzien, overdragen, corrigeren, of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen bij Vari-doors B.V. via het e-mailadres; info@varidoors.nl. Elk verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken.

Vari-doors B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. De meest up to date versie van ons privacy statement staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om ons privacy statement voor ieder gebruik opnieuw te lezen.

Vari-doors B.V.
Postbus 65
5710 AB Someren
0493 441 410
info@varidoors.nl